Takvård i Örebro

Takmålning i Örebro

Ett målat tak får en ny slitstark och skyddande yta som motstår väder och vind. Det blir nästan som nytt och är vackert att vila ögonen på. Stora temperaturskillnader, sol och regn sliter hårt på taket, som riskerar att få fukt- och frostskador. Detta kan avhjälpas med professionell taktvätt och takmålning.
Arbetet med tvätt och målning tar två-fyra arbetsdagar, så du slipper ett långvarigt byggkaos. Rengöringen görs med en särskild högtryckstvätt som avlägsnar alger och smuts och efterlämnar en fullständigt ren yta. När taket har torkat målas det minst 2 ggr med takfärg passande din taktyp. Låt en professionell takmålare göra en bedömning av taket och välj vilket färgsystem som ska användas utifrån den.

Taktvätt i Örebro

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa följder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar. Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expandera när det fryser till is och göra så att pannorna spricker, så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten rengörs alltid hängrännor och stuprör och vi byter även ut eventuella trasiga pannor. Vi monterar även lövsilar innan tvätt vid behov så att dräneringen inte täpps igen.

Kostnadsfri offert

Takbehandling i Örebro

Grön-Fribehandling av tak och fasad är något vi hållit på med sedan 2009, så det har blivit ett antal kvadratmeter sedan dess. Dessutom är vi stolta över att vara en auktoriserad Grön-Fri entreprenör.

Vi tar först bort löst sittande påväxt, antingen med borste, vattenslang eller tryckluft. Ditt tak bestämmer metoden. Därefter lägger vi på Grön-Fri flödigt på taket. Grön-Fri är visserligen en kemikalie, men ändå den skonsammaste vi har hittat. Sedan rensar vi hängrännor och stuprör, och därefter tar naturen hand om resten. Regn, snö och blåst avlägsnar den nu avdödade påväxten och efter ungefär ett år är största delen borta.

Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart.

Taktvätt i Örebro

Takvårdsexperten vet hur viktigt det är att vårda och sköta om ett tak. Ett av mest effektiva sätten till att bibehålla ett välmående tak är att utföra en taktvätt vid behov. Taktvätt avlägsnar beläggningar som kan orsaka skador på taket och det får taket att se ut som nytt igen. På Takteam jobbar det ett 20-tal professionella yrkesmän som är redo att hjälpa till med din fastighets tak. Välkommen att kontakta oss redan idag för en kostnadsfri besiktning!

Takmålning i Örebro

Väder och vind utsätter ständigt taket för utmaningar. Förr eller senare bildas olika former av beläggningar. Alger, mossa och lav trivs i fuktiga miljöer och bosätter sig gärna på tak. Dessa binder upp vätska och hindrar vatten från att rinna av taket. De bildar dessutom rötter som gräver ner sig i betongpannorna. Vintertid expanderar rötterna när vatten fryser vilket skapar risk för sprickor där vatten sedan kan leta sig in och orsaka fukt- och vattenskador.

Därför börjar Takvårdsexperten alltid med att utföra en grundlig besiktning av betongtaket. Skulle det finnas någon form av skada kan vi hjälpa till att reparera denna innan en behandling. Det är viktigt och se till att taket är i gott skick så att rengöring och behandling kan utföras. Vi är auktoriserad Grön-Fri proffs entreprenör vilket betyder att vi alltid arbetar med stort fokus på miljö. Bland annat genom användning av miljövänliga alternativ i form av taktvätt och liknande.